OMNi-BiOTiC® PANDA

OMNi-BiOTiC® PANDA – dobar početak za mamu i dijete! Posebno odabrani bakterijski sojevi pomažu prvotno naseljavanje dječjih crijeva. Sadrži 3 posebno odabrana, znanstveno provjerena bakterijska soja, koja pomažu kolonizaciju dječjih crijeva.